Stichting Energietransitie                   en Kernenergie
 


Stichting Energietransitie & Kernenergie (SEK)


Het Klimaatakkoord 2030 is een ambitieuze eerste stap in de richting van een CO2- vrij energiesysteem.
Na 2030 staat echter een nog grotere uitdaging te wachten om in 2050 nagenoeg geen CO2 meer uit te stoten.
Voor zover bekend kan geen enkele technologie alleen de oplossing brengen en zijn er meerdere combinaties mogelijk, alle met hun voor- en nadelen.
Tot voor kort werd in Nederland kernenergie niet of nauwelijks betrokken bij het zoeken naar de beste energiemix om tot een robuust CO2-vrij energiesysteem te komen. Dat is echter aan het veranderen, de publieke opinie over kernenergie verschuift en ook de politiek begint kernenergie voorzichtig te omarmen. Dit heeft geresulteerd in een coalitieakkoord waarin de ambitie is uitgesproken om de kerncentrale in Borssele langer open te houden en benodigde stappen te zetten om de bouw van twee extra kerncentrales mogelijk te maken.

Het bevorderen van het idee dat bij de energietransitie, die recht doet aan de afspraken gemaakt in het verdrag van Parijs, ook in Nederland kernenergie onderdeel kan zijn van de energiemix, leidend tot een robuust energiesysteem.
Het bevorderen van een gelijk speelveld zodat alle low carbon energie technologieën naar mate benodigd voor de realisatie van een robuuste energiemix kunnen bijdragen aan het de-carboniseren van de Nederlandse (Europese) samenleving met instandhouding van een hoge welvaart en welzijn voor de samenleving.
Het promoten van een gestructureerde voorbereiding door de Nederlandse overheid omtrent het realiseren van nieuwe kernreactoren in Nederland.