Stichting Energietransitie                   en Kernenergie
 

Nieuws en agenda

De Stichting Kernvisie en de Stichting Energietransitie en Kernenergie zijn van plan een informele “round table” discussiebijeenkomst te organiseren over de relaties tussen kernenergie, warmte en waterstof.
De enorme uitdagingen welke de energietransitie met zich meebrengt kunnen slechts worden aangepakt wanneer alle denkbare technologie-opties en combinaties daarvan aan de orde kunnen komen. Daarbij is er geen enkele optie die op zich als een “silver bullit” kan worden beschouwd, waarbij altijd een energiebalans moet worden gevonden tussen moleculen en elektronen.
In die context bezien valt op dat er zowel nationaal als Europees  toenemende aandacht is voor de zero-carbon productie van waterstof, maar dat een combinatie van nucleair opgewekte elektronen met waterstof nog steeds onvoldoende op de radar staat. Stakeholders en beleidsmakers lijken ook de mogelijkheid te miskennen van directe industriële levering van hoogwaardige warmte uit een kerncentrale. De verschillende (recente) nationale scenariostudies die gericht zijn op de toekomstige integrale energiebalansen besteden daar evenmin aandacht aan.
De concrete plannen voor nucleaire nieuwbouw in Borssele en meerdere recente rapporten over de relatie tussen kernenergie en waterstof is voor de beide Stichtingen aanleiding om op die kernenergie-waterstof/warmte relatie nog eens expliciet in te gaan in een informele setting met betrokken en geïnteresseerde partijen.