Stichting Energietransitie                   en Kernenergie
 

SEK: waar staan wij voor?

De Stichting Energietransitie en Kernenergie (SEK) is opgericht op 1 februari 2021 om kernenergie onder de aandacht te brengen als goede aanvullende technische optie op hernieuwbare energie waar NU over gepraat moet worden en waar beslissingen over moeten worden genomen om tijdig (vanaf 2033) nieuwe kerncentrales aan het net te kunnen koppelen.

De Stichting Energietransitie & Kernenergie (SEK) heeft als belangrijkste speerpunt een tijdige energietransitie, zodat we in 2050 daadwerkelijk geen CO2 meer uitstoten als samenleving.
De SEK is expliciet voorstander van hernieuwbare energie om de energietransitie te doen slagen, maar is zich ervan bewust dat een systeem dat enkel put uit zonne- en windenergie op geen enkele manier concurrerend kan zijn.
De bestuursleden van de SEK constateerden dat de nucleaire sector volledig buiten spel is gezet tijdens de onderhandelingen over het Klimaatakkoord 2030 en verbaasden zich daarover.

De voorwaarden die wij aan het energiesysteem stellen zijn dat het CO2-vrij, leveringszeker en betaalbaar moet zijn.
Wij kijken naar het totale complex van factoren, waaronder de infrastructuur en de verhoudingen binnen de EU.


Bijdragen

Wilt u bijdragen? Dat kan.

SEK is een ANBI
RSIN: 862209717
KVK: 81758588