Over De Stichting

Energietransitie en Kernenergie,Over de stichting,SEK,Hernieuwbare energie,zonne-energie,windenergie,energietransitie,CO2 Uitstoot,CO2 Vrij

De Stichting Energietransitie & Kernenergie (SEK) heeft als belangrijkste speerpunt een tijdige energietransitie, zodat we in 2050 daadwerkelijk geen CO2 meer uitstoten als samenleving. 

De SEK is expliciet voorstander van hernieuwbare energie om de energietransitie te doen slagen, maar is zich ervan bewust dat een systeem dat enkel put uit zonne- en windenergie op geen enkele manier concurrerend kan zijn. 

De bestuursleden van de SEK constateerden dat de nucleaire sector volledig buiten spel is gezet tijdens de onderhandelingen over het Klimaatakkoord 2030 en verbaasden zich daarover.

De SEK is opgericht om kernenergie onder de aandacht te brengen als goede aanvullende technische optie op hernieuwbare energie waar NU over gepraat moet worden en beslissingen over moeten worden genomen om tijdig (vanaf ongeveer 2033) nieuwe kerncentrales aan het net te kunnen koppelen. 

Door de combinatie van kernenergie met zon en wind als drie hoofdpilaren ontstaat een robuuste energiemix voor een elektriciteitssysteem in 2050 zonder uitstoot van broeikasgassen. 

Daarnaast zal een dergelijke mix leveringszeker zijn, betrouwbaar, veilig en betaalbaar en maakt zo’n systeem ons minder afhankelijk van geopolitieke verstandhoudingen.