Bibliotheek: Documenten en Bronnen

Manifest Energietransitie & Kernenergie

Hans Alders, Marc Calon, Allard Castelein, Tjardus van Citters, Floriske Deutman, Tim van der Hagen, Maria van der Hoeven, Jacques de Jong, Ad Louter, Dirk Rabelink, Johan Remkes, Alexander Rinnooy Kan, Lars Roobol, Arnoud van der Slot, David Smeulders, Jan Terlouw, George Verberg, Frank Verhagen, André Versteegh, Hans Wijers, Carlo Wolters

Published, 01 April 2021

Stichting Energietransitie en Kernenergie (SEK) en Vereniging Nucleair Nederland: Inbreng m.b.t. het rapport ‘Bestemming Parijs’

George Verberg, VZ STICHTING ENERGIETRANSITIE EN KERNENERGIE (SEK); Ad Louter, VZ VERENIGING NUCLEAIR NEDERLAND

Published, 22 Februari 2021

Stichting Energietransitie en Kernenergie (SEK) Position Paper

Prof.dr. A. Brenninkmeijer Voorzitter Adviescommissie Burgerparticipatie, Klimaat en Energie


Published, 07 Februari 2021