Jacques de Jong

Jacques de Jong
Bestuurslid

Jacques de Jong (1947; master internationale economie, 1971 Erasmus Universiteit Rotterdam) heeft een lange staat van dienst in het nationale en internationale energiebeleid van de Nederlandse overheid. 

Hij startte in 1971 bij het ministerie van economische zaken en was werkzaam in het oliebeleid (o.a. betrokken bij het opzetten van het IEA) en vanaf 1981 als plv. Directeur bij de directie Elektriciteit en Kernenergie. In 1994 werd hij coördinator voor de energiedistributiesector en werkte mee aan het opzetten van de liberalisering in de energiemarkten. In 1998 werd hij benoemd als de eerste Nederlandse energieregulator.

Gedurende zijn hele carrière was hij direct betrokken en actief in verschillende internationale energiefora, zoals het IEA, de EU, OESO- NEA, waarbij hij verschillende (vice-) voorzittersfuncties vervulde. Ook was hij medeoprichter van de CEER, de Council of European Energy Regulators.

Vanaf 2003 bleef hij actief, als senior-fellow bij het Clingendael International Energy Programme en als faculty-member bij de Florence School of Regulation, sinds 2010 op een parttimebasis.

Hij heeft meerdere publicaties en papers op zijn naam staan.