Stichting Energietransitie & Kernenergie

Het Klimaatakkoord 2030 is een ambitieuze eerste stap in de richting van een CO2- vrij energiesysteem. 

Na 2030 staat echter een nog grotere uitdaging te wachten om in 2050 nagenoeg geen CO2 meer uit te stoten.

Voor zover bekend kan geen enkele technologie alleen de oplossing brengen en zijn er meerdere combinaties mogelijk, alle met hun voor- en nadelen. 

Tot voor kort werd in Nederland kernenergie niet of nauwelijks betrokken bij het zoeken naar de beste energiemix om tot een robuust CO2-vrij energiesysteem te komen. Dat is echter aan het veranderen, de publieke opinie over kernenergie verschuift en ook de politiek begint kernenergie voorzichtig te omarmen. Dit heeft geresulteerd in een coalitieakkoord waarin de ambitie is uitgesproken om de kerncentrale in Borssele langer open te houden en benodigde stappen te zetten om de bouw van twee extra kerncentrales mogelijk te maken.

Laten we beelden bewaken : kerncentrales zijn geen esthetische hoogvliegers, het  alternatief is om de moderne techniek erachter te tonen. Daarnaast op termijn ook ruimte voor ‘belevings en eindwaarden’ niveau voor gewone mensen die gelukkig zijn met stroom. Dit appelleert aan een hogere ambitie: het welzijn, gezondheid en veiligheid van 17 miljoen mensen. Kerncentrales is hierbij een instrumentele oplossing.

De Stichting Energietransitie en Kernenergie is van mening dat kernenergie een waardevolle toevoeging aan de energiemix kan zijn en wil een bijdrage leveren aan het denken over de rol van kernenergie in de toekomstige energiemix in ons land.

Waar staan wij voor?

De Stichting Energietransitie en Kernenergie (SEK) zijn opgericht om kernenergie onder de aandacht te brengen als goede aanvullende technische optie op hernieuwbare energie waar NU over gepraat moet worden en beslissingen over moeten worden genomen om tijdig (vanaf 2033) nieuwe kerncentrales aan het net te kunnen koppelen.

De voorwaarden die wij aan het energiesysteem stellen zijn is dat het CO2-vrij, leveringszeker en betaalbaar moet zijn.
Wij kijken naar het totale complex van factoren, waaronder de infrastructuur en de verhoudingen binnen de EU.

Energietransitie en Kernenergie